ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอปากช่อง

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในหุบเขาดงพญาไฟ พื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่า และไข้ป่า ชาวปากช่องรุ่นบุกเบิกล้มตายเกือบหมดหมู่บ้าน หลงเหลือรอดตายมาได้แต่ตำบลขนงพระซึ่งตั้งรกรากจนถึงทุกวันนี้ ไม่กี่หลังคาเรือนเมื่อ พ.ศ. 2430 ชาวบ้านปากช่องที่ขึ้นกับอำเภอจันทึก พอปี พ.ศ. 2434 สมเด็จพระปิยะมหาราช โปรดเกล้าให้สร้างทางรถไฟ จากกรุงสยาม ไปยังหัวเมืองโคราช ซึ่งจำเป็นต้องระเบิดภูเขาเพื่อวาง รางรถไฟ ยาวเป็นช่องทาง เรียกว่า “บ้านปากช่อง” ตั้งแต่นั้นมา จนปี พ.ศ. 2482 ทางการสั่งยุบ ตำบลขนงพระ อำเภอจันทึก ให้บ้านปากช่องไปขึ้นกับ ตำบลจันทึก อำเภอสีคิ้ว (ตำบลจันทึก ขณะนี้อยู่ใต้น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง)

พ.ศ. 2492 บ้านปากช่องจึงได้รับการยกฐานะเป็น ตำบลปากช่อง ตั้งแต่นั้นมา พ.ศ. 2499 รัฐบาลไทยจับมือกับสหรัฐ สร้างถนนมิตรภาพ ตั้งแต่สระบุรีจนถึงโคราชมอบให้ นับว่าเป็นถนนมาตรฐานชั้นหนึ่ง ทำให้ ตำบลปากช่อง เจริญอย่างรวดเร็ว ทางการจึงยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอปากช่อง เป็นกิ่งได้ 6 เดือน จึงรับการยกฐานะเป็นอำเภอปากช่อง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ใช่วงนั้น จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี ให้สร้างวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตัดถนน ธนะรัชต์เป็นแหล่งท่องเที่ยว จนต่อมาเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2505 ได้ยกฐานะเป็น “อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่” ชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเที่ยวกันจำนวนมาก และได้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอปากช่อง. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php
  2. อำเภอปากช่อง. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-22

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 430 รายการ (หน้า 4/5)

วัดโนนกระโดน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิกาย อ่านต่อ...
วัดบันไดม้า หรือ วัดบ้านบันไดม้า
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านนา
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2529 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดบ้านบ่อทอง
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดบุ่งเตย
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดบุญฤทธิ์
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2526 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดป่าเขาจันทร์ตรี
ประวัติความเป็นมา       สร้างเมื่อใดไม่ปรากฏ อาคารเสนาส อ่านต่อ...
วัดป่าเขาใหญ่
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดปางแก
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดปางแจ้ง
ประวัติความเป็นมา            ตั้งเ อ่านต่อ...
วัดปางอโศก
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดป่าซับมืด
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดป่าธรรมคีรี (จันดี อนุสรณ์)
ประวัติความเป็นมา       สังกัดคณะธรรมยุต ประเภทวัด  อ่านต่อ...
วัดป่าไผ่แดง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดป่าพรหมประทาน
ประวัติ           สังกัดคณะธรรมยุต อาค อ่านต่อ...
วัดป่าพรหมยาน
ประวัติความเป็นมา     สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติก ประเภทวัด วัด อ่านต่อ...
วัดป่าภูหายหลง (ธ)
ประวัติ       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 สังกัดคณะธรรมยุต ได อ่านต่อ...
วัดป่าสถานีใหม่จันทึก (วัดน้อย)
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด ว อ่านต่อ...
วัดป่าอำนวยผล
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมห อ่านต่อ...
วัดโป่งกะสัง
สถานที่วิปัสนากรรมฐาน
วัดโป่งกะสัง
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ อ่านต่อ...
วัดโป่งตาลอง
ประวัติความเป็นมา            สังก อ่านต่อ...
วัดโป่งประทุน
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2525 ในอ อ่านต่อ...
วัดโป่งวัวแดง
ประวัติความเป็นมา            &nb อ่านต่อ...
วัดผ่านศึกอนุกูล
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม พ. อ่านต่อ...
วัดผาสุข
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดพญาเย็นพุทธาราม (ธ)
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดพรหมปกาศิต
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดพรหมปกาสิต (ถ้ำสามพี่น้อง)
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดพระพรหมไชยมงคล
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ อ่านต่อ...
วัดพิมพาราม
ประวัติความเป็นม     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2516 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดพุทธนิคม
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดมกุฏคีรีวัน (ธ)
ประวัติความเป็นมา            ตั้งเ อ่านต่อ...
วัดมณีโชติอินทราราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2 อ่านต่อ...
วัดมหาชัยวนาราม (วัดวังไทร)
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดมอตะเคียน
ประวัติความเป็นมา            สังก อ่านต่อ...
วัดมอทรายทอง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดมะค่าโพรง
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดมิตรภาพวนาราม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดลำตะพานหิน
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมห อ่านต่อ...
วัดลำทองหลาง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดเลือดไทย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดวงศ์เกษตร (ธ)
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ อ่านต่อ...
วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร
ประวัติความเป็นมา     พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด วร อ่านต่อ...
วัดวังกะทะ
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดวังกะโล่
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดวังพิกุลทอง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดวังเพิ่ม
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ อ่านต่อ...
วัดวังมะนาว
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดวังสีสด
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดวาปีธรรมาราม
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 อ่านต่อ...
วัดเวฬุวัน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิกา อ่านต่อ...
วัดศรีเจริญธรรม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดศรีชัยมงคล
ประวัติ     ตั้งเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551 สังกัด อ่านต่อ...
วัดศรีบุญญาราม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดศรีมาศราษฎร์บำรุง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดศรีสกุณาสุทธาราม (ธ)
ประวัติ       ตั้งเมื่อ วันที่ 30 ธันวามคม พ.ศ. 2548 ส อ่านต่อ...
วัดศรีสำราญ
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดศรีสำราญราฏร์บำรุงธรรม
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดศิมาลัยทรงธรรม
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย โดยในอดีตเป็นสำนักสงฆ์ เป็นว อ่านต่อ...
วัดศิริธรรมคุณ
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดโศกน้อย
ประวัติความเป็นมา      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิกาย ไ อ่านต่อ...
วัดสระแก้วสามัคคีธรรม
ประวัติความเป็นมา       สร้างเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน อาคา อ่านต่อ...
วัดสระน้ำใส
ประวัติความเป็นมา            สังก อ่านต่อ...
วัดสองพี่น้อง
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2448 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดสอยดาว
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดสัจจะธรรม
ประวัติความเป็นมา           สังกัด อ่านต่อ...
วัดสามัคคีธรรม
ประวัติความเป็นมา            ตั้งเ อ่านต่อ...
วัดสายชนวน
ประวัติความเป็นมา            สังก อ่านต่อ...
วัดสิริธรรมคุณ
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2522 สังกัด อ่านต่อ...
วัดสิริสัมพันธ์ (สำเพาอุปถัมภ์)
ประวัติความเป็นมา         ในอดีตนายสำเภา ศิริสัมพันธ อ่านต่อ...
วัดหนองกระทุ่ม
ประวัติความเป็นมา      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2475 สังกัดมหานิกาย ไ อ่านต่อ...
วัดหนองกะจะ
ประวัติความเป็นมา           ตั้งเม อ่านต่อ...
วัดหนองกะโตวา
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิกา อ่านต่อ...
วัดหนองแก
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดหนองขวาง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหนองคุ้ม
ประวัติความเป็นมา            สังก อ่านต่อ...
วัดหนองจอก (ชัยมงคลอินทาราม)
ประวัติความเป็นมา    สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคาร อ่านต่อ...
วัดหนองซ่่อม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหนองตอ
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด ว อ่านต่อ...
วัดหนองตอ (ซับหินแก้ว)
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหนองตะกู
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด ว อ่านต่อ...
วัดหนองตาแก้ว
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหนองไทร
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 15 ตุลาคม พ. อ่านต่อ...
วัดหนองมะค่า
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อ่านต่อ...
วัดหนองยาง
ประวัติความเป็นมา      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหาน อ่านต่อ...
วัดหนองสองห้อง
ประวัติความเป็นมา           ตั้งเม อ่านต่อ...
วัดหนองสาหร่าย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2529 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดหนองหมาก
ประวัติความเป็นมา           ตั้งเม อ่านต่อ...
วัดหนองใหญ่
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดหมูสี
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2471 ได้รับพระรา อ่านต่อ...
วัดหลังเขา
ประวัติความเป็นมา           สังกัด อ่านต่อ...
วัดหัวโกรก
ประวัติความเป็นมา            &nb อ่านต่อ...
วัดหัวป้าง
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดหินดาด
ประวัติความเป็นมา            &nb อ่านต่อ...
วัดหินเพิง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดเหวปลากั้ง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดใหม่คลองยาง
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าช้าง OTOP เขาใหญ่
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงกับ ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ย อ่านต่อ...
ไวน์กลางดง วัลเลย์ (ไวน์แดง)
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 5 ดาว