ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอสีคิ้ว

ในอดีตอำเภอสีคิ้วเป็นเมืองหน้าด่าน ดินแดนแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นถิ่นที่อยู่ของไทยที่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศไทย ตามความเชื่อชาวบ้าน คำว่า “สีคิ้ว” เพี้ยนมาจากชื่อ “พญาสีเขียว” ซึ่งเป็นใหญ่ในบริเวณนี้ ชอบกินเนื้อสัตว์และเนื้อคน ชาวบ้านจึงร่วมใจกันฆ่าพญาสีเขียว และบางกระแสเชื่อว่ามาจาก “สี่เขี้ยว” ซึ่งปัจจุบันมีศาลเจ้าพ่อพญาสี่เขี้ยว ทั้งศาลของจีนและศาลไทยที่คนสีคิ้วเคารพบูชา

เดิม อำเภอสีคิ้ว มีชื่อว่า "เมืองนครจันทึก" เป็นเมืองที่ขึ้นตรงต่อเมืองหลวง มีเจ้าเมืองปกครอง จะตั้งชื่อเมื่อ วัน เดือน ปีใด ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด สอบถามจากคนเก่าๆ ได้ความว่า ตั้งเมืองอยู่ ณ บ้านจันทึก หมู่ที่ 3 ตำบลนครจันทึก

ต่อมาเมืองนครราชสีมาได้จัดตั้งขึ้น เห็นว่าเมืองนี้อยู่ในป่าดงทึบ ไข้ป่าชุกชุม ไม่สะดวกแก่การติดต่อเมืองหลวง จึงเปลี่ยนเป็นเมืองหน้าด่านเรียกว่า "ด่านจันทึก" ที่ตั้งด่านอยู่ บ้านจันทึก หมู่ที่ 3 ตำบลจันทึก ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟจันทึก นายด่านคนแรกชื่อ หลวงพล หนายด่านคนที่ 2 ชื่อ หมื่นด่าน (จัน) เมื่อเลิกด่านแล้ว จึงเปลี่ยนเป็นอำเภอ เรียกว่า "อำเภอสีคิ้ว" เมื่อวันที่ 1 เมษายน ร.ศ.117 (พ.ศ.2441)

ต่อมา เมื่อ ร.ศ.120 (พ.ศ.2444) ในสมัยที่หลวงเทพโอสถ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ได้ย้ายที่ว่าการ อำเภอสีคิ้ว จากบ้านจันทึกมาตั้ง ณ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลลาดบัวขาว ใน พ.ศ. 2449 ขณะที่หลวงแผลงฤทธา ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากบ้านหนองบัว มาตั้ง ณ บ้านสีคิ้ว หมู่ที่ 2 อำเภอสีคิ้ว สาเหตุที่ต้องย้ายที่ว่าการอำเภอสีคิ้วบ่อยนั้น เนื่องจากบ้านจันทึก และ บ้านหนองบัว ตั้งอยู่ในเขตดงพญาเย็น (พญาไฟ) มีไข้ป่า (มาลาเรีย) ชุกชุมเป็นที่เกรงกลัวของข้าราชการ จึงได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านสีคิ้ว ซึ่งอยู่นอกเขตดงพญาเย็นดังกล่าว เมื่อ อำเภอจันทึก ย้ายมาอยู่ที่บ้านสีคิ้ว ปรากฏว่าประชาชนที่มาติดต่อราชการมักเข้าใจผิดขึ้นรถไฟไปลงที่สถานีจันทึกบ่อยๆ เพื่อให้ตรงกับชื่อสถานีรถไฟและชื่อหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ นายชำนาญ กระบวน นายอำเภอสมัยนั้น จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อ อำเภอจันทึก เป็น อำเภอสีคิ้ว เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2482

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอสีคิ้ว. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-28
  2. อำเภอสีคิ้ว. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 297 รายการ (หน้า 2/3)

บ้านหนองน้ำใส
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน        เนื่องจากห อ่านต่อ...
บ้านหนองบัว
ประวัติความเป็นมา        หมู่บ้านเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่ได้มีการจดบันทึกไว อ่านต่อ...
บ้านหนองโบสถ์
ประวัติความเป็นมา     เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2525 ชาว อ่านต่อ...
บ้านหนองปรือ
ประวัติความเป็นมา        ชาวบ้าน อ่านต่อ...
บ้านหนองผักบุ้ง
ประวัติความเป็นมา        ในอดีตเป็นหมู่บ้านคลองไทร แต่ได้แยกหมู่บ้านออกมาปี พ อ่านต่อ...
บ้านหนองไผ่พัฒนา
ประวัติความเป็นมา       หมู่บ้านแห่งนี้แยกตัวออกมาจากบ อ่านต่อ...
บ้านหนองไม้ตาย
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2460 ที่มาของชื่อหมู่บ้าน อ่านต่อ...
บ้านหนองแวงน้อย
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อต อ่านต่อ...
บ้านหนองสลักได
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
บ้านหนองสองห้อง
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งขึ้นเ อ่านต่อ...
บ้านหนองหญ้าขาว
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2304 คนกลุ่มแรกที่อพยพมาจากบ อ่านต่อ...
บ้านหนองหัววัว
ประวัติความเป็นมา        หมู่บ้านแ อ่านต่อ...
บ้านหนองอีห่าน
ประวัติความเป็นมา        ชาวบ้านกลุ่มแรกที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในหมู่บ้าน ได้อพย อ่านต่อ...
บ้านหนองโอง
ประวัติความเป็นมา       เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2418 พ่อ อ่านต่อ...
บ้านห้วยตะแคงใต้
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อต อ่านต่อ...
บ้านห้วยลึก
ประวัติความเป็นมา           เนื่อง อ่านต่อ...
บ้านห้วยลุง
ประวัติความเป็นมา        เดิมชื่อหมู่บ้านมาจากชื่อนายทอง ที่เข้ามาอยู่เป็นครอบคร อ่านต่อ...
บ้านหันโพธิ์ทอง
ประวัติความเป็นมา ในอดีตขุนหมื่นจิต ขุนหมื่นทิศ และท้าวขุนศรี ซึ่งเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่อพ อ่านต่อ...
บ้านหันเมืองตะกั่ว
ประวัติความเป็นมา     หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2531 อ่านต่อ...
บ้านหันยางเอน
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งขึ้นเ อ่านต่อ...
บ้านหันวังเรือ
ประวัติความเป็นมา        ชาวบ้านกลุ่มแรกที่มาก่อตั้งหมู่บ้านหันวังเรือชื่อว่า ขุนหมื่นจ อ่านต่อ...
บ้านหันสามัคคี
ประวัติความเป็นมา        ในปี พ.ศ อ่านต่อ...
บ้านหัน
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งใน พ.ศ. 2360 ชาวบ้านก อ่านต่อ...
บ้านเหนือ
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน     ในตำนานของพ่อพญาสี่เขี้ยว ซึ่งเป็น อ่านต่อ...
บ้านใหม่ กม.9
ประวัติความเป็นมา        เริ่มก่อตั้ง อ่านต่อ...
บ้านใหม่นาหนอง
ประวัติความเป็นมา       ผู้เริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน คือ พ่อใหญ่ยอด แม อ่านต่อ...
บ้านใหม่สำโรง
ประวัติความเป็นมา       ในอดีตการตั้งถิ่นฐานของชาวบ้า อ่านต่อ...
ผ้าขาวม้าตาคีบ
ผ้าขาวม้าไท-ยวน อำเภอสีคิ้ว เป็นผ้าสารพัดประโยชน์ที่ใช้มาแต่โบราณ ส่วนใหญ่ผู้ใช้จะเ อ่านต่อ...
ผ้าขาวม้าตาม่อง
ผ้าขาวม้าไท-ยวน อำเภอสีคิ้ว เป็นผ้าสารพัดประโยชน์ที่ใช้มาแต่โบราณ ส่วนใหญ่ผู้ใช้จะเ อ่านต่อ...
ผาบุคาโฮมสเตย์
บุเจ้าคุณโฮมสเตย์ ได้รับรองมาตรฐานปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2552 อ่านต่อ...
ภาพเขียน 4,000 ปี
ศิลปถ้ำที่มีการเขียนภาพลงสี จำนวน 12 กลุ่ม เช่น มีภาพกลุ่มคน สัตว์ ทั้งแบบเงาทึบ ภา อ่านต่อ...
วัด25ศตรวรรษวนาราม
ประวัติความเป็นมา      สังกัดมหานิกาย  ประเภทวัด&n อ่านต่อ...
วัดกฤษณา
ประวัติความเป็นมา      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิกาย อ่านต่อ...
วัดกุดชนวน
ประวัติความเป็นมา      สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงค อ่านต่อ...
วัดกุดชะนวน
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่่อ พ.ศ. 2470 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดกุดเต่างับ
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด&n อ่านต่อ...
วัดกุดน้อย
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดเกาะ
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดเกาะสีคิ้ว
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดแก้วสัมฤทธิ์
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดเขากระโดนวนาราม หรือ วัดหนองน้ำใส
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดเขาเขื่อนลั่น
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อใด อ่านต่อ...
วัดเขาจันทน์งาม (วัดเลิศสวัสดิ์)
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดเขาทองวนาราม
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อ่านต่อ...
วัดเขาพระนั่ง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดเขายายเที่ยงใต้
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดเขายายเที่ยงเหนือ
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดเขาสะเดา
ประวัติความเป็นมา            &nb อ่านต่อ...
วัดเขาเหิบ (หนองจะบก)
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย  ลักษณะวัด&n อ่านต่อ...
วัดคลองแจ้ง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดคลองตะแบก
ประวัติความเป็นมา            ตั้งเ อ่านต่อ...
วัดคลองไทรสิทธาราม
ประวัติความเป็นมา            &nb อ่านต่อ...
วัดคลองนอก
ประวัติความเป็นมา            &nb อ่านต่อ...
วัดคลองนาดี
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดค่ายทะยิง
ประวัติความเป็นมา     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อ่านต่อ...
วัดโคกสะอาด
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2465 สังกัดมหานิกา อ่านต่อ...
วัดจันทราราม
ประวัติความเป็นมา      ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2475 สังกัดมหานิกาย อ่านต่อ...
วัดชมพูคีรีเขต
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดชัยศรีคณาราม
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดซับชุมพล
ประวัติความเป็นมา            สังก อ่านต่อ...
วัดซับตะเคียน
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดซับใต้คุณาราม
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดซับหวาย
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่่อ พ.ศ. 2415 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดดอนวัว
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดต้นทองน้ำเมา
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2474 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดไตรมิตรนพคุณ
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดถนนคต
ประวัติความเป็นมา      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2464 สังกัดมหานิกาย ไ อ่านต่อ...
วัดถนนนาดี
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดถ้ำเขาจำปาคณาราม
ประวัติความเป็นมา           ตั้งเม อ่านต่อ...
วัดถ้ำจันทร์แดง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดถ้ำเตา
ประวัติความเป็นมา           ตั้งเม อ่านต่อ...
วัดทุ่งพนมวัง
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดโนนกราดสามัคคี
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดโนนกุ่ม
ประวัติความเป็นมา       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2456 สังกัดม อ่านต่อ...
วัดโนนกุ่ม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดโนนแต้
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดโนนทอง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดโนนทองมิตรภาพ
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดโนนนาการุณย์
ประวัติความเป็นมา            &nb อ่านต่อ...
วัดโนนเสลา
ประวัติความเป็นมา            สังก อ่านต่อ...
วัดบ้านกุดน้อย
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดบ้านแก่นท้าว
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด&n อ่านต่อ...
วัดบ้านโนนประดู่
ประวัติความเป็นมา            ตั้งเ อ่านต่อ...
วัดบ้านโนนรัง
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด&n อ่านต่อ...
วัดบ้านมะค่างาม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดบ้านไร่
ประวัติความเป็นมา           อ่านต่อ...
วัดบ้านห้วยตะแคงเหนือ
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด&n อ่านต่อ...
วัดบ้านหัวสระคณาราม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดบุคาสามัคค่ธรรม
ประวัติความเป็นมา            &nb อ่านต่อ...
วัดบุ่งตะครอง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดบุ่งลำไย
ประวัติความเป็นมา      ตั้งเมื่่อ พ.ศ. 2443 สังกัดมหานิกาย ไ อ่านต่อ...
วัดบุญญาราม
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดโบสถ์ริมบึง
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด&n อ่านต่อ...
วัดโบสถ์
ประวัติความเป็นมา       สังกัดมหานิกาย ในอดีตเคยเป็น อ่านต่อ...
วัดป่ากิตติภาวนาราม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดป่าเขาหินตัด
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อ 18 มิถุนายน พ.ศ. 25 อ่านต่อ...
วัดปางละกอ
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดป่าช้าโนนกุ่ม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
วัดป่าตักศิลาย่าโม
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...