ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอบัวใหญ่

อำเภอบัวใหญ่ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน จากหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบกระจัดกระจายอยู่ในเขตพื้นที่เป็นจำนวนมาก อาทิ บ่อไก่แก้วปรางค์ บ้านสีดา ที่กิ่งอำเภอสีดา ปราสาทนางรำ ที่อำเภอประทาย ปรางค์กู่ที่บ้านกู่ ตำบลดอนตะหนิน เครื่องภาชนะดินเผาพบที่บริเวณบ้านบัวใหญ่ กำไลสำลิดและไหหินพบที่บริเวณบ้านจาน เสมาหินทรายที่บ้านเสมาใหญ่ เทวรูปสำริดที่ขุดพบจากพื้นที่หลายแห่ง ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูก ฝังเรียงรายทับซ้อนลงไปเป็นชั้นๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งเคยขุดพบที่บ้านหนองไอ้แหนบ บ้านหญ้าคา และหลังสุดขุดพบไหหรือหม้อดินเผาที่บรรจุกระดูกเป็นจำนวนมากที่เนินดินท้ายหมู่บ้านกระเบื้อง เมื่อ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีภาชนะบรรจุกระดูกนับพันไห สันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะมีอายุราว 1,500 ปี เป็นประเพณีฝังศพครั้งที่สองโดยครั้งแรกจะนำศพไปฝังก่อน ภายหลังจะทำการขุดศพมาทำพิธีกรรมอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงนำโครงกระดูกบรรจุลงหม้อดินเผาฝังบรรจุในสุสาน หลักฐานทั้งหลายเหล่านี้ทำให้น่าเชื่อว่าพื้นที่อำเภอบัวใหญ่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุไม่น้อยกว่า 4,000 ปีมาแล้ว ร่องรอยทางประวัติศาสตร์เหล่านี้คือแหล่งความรู้ที่ทำให้ประชาชนอำเภอบัวใหญ่ในปัจจุบันสืบสานรับวัฒนธรรมเหล่านั้น มาเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีถ่ายทอดมาจนถึงยุคปัจจุบัน

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอบัวใหญ่. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php
  2. อำเภอบัวใหญ่. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-9

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 178 รายการ (หน้า 1/2)

กู่ฤาษีบ้านกู่ (กู่บ้านคู)
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
เกลือผสมไอโอดีน
ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ดาว
ขนมถั่วตัด
ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ดาว
คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์บัวใหญ่
ผู้รับใช้พระเจ้า คศ.ปนัดดา บรรดาศักดิ์
คริสตจักรพระกิตติคุณอุดมธรรมบัวใหญ่
ผู้รับใช้พระเจ้า       ศจ.คำจันทร์ บุญมา กิจกรรมวันอา อ่านต่อ...
คำขวัญอำเภอบัวใหญ่
นามเดิมด่านนอก เมืองดอกบัวไหม ชุมทางรถไฟ บึงใหญ่งดงาม ลือนามโต๊ะจีน ถิ่นหลานย อ่านต่อ...
โครงการปรับปรุงสระน้ำบ้านน้อยห้วยระหัด
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
งานประเพณีบุญเดือนสาม ทูนขวัญข้าว สู่ขวัญกระบือฯ
    จัดขึ้นในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี โดยมีวัตถุประส อ่านต่อ...
ด่านนอก
ประวัติความเป็นมา        ก่อนที่จะไ อ่านต่อ...
ตำบลด่านช้าง
ประวัติความเป็นมา        ตำบลด่าน อ่านต่อ...
ตำบลหนองบัวสะอาด
ประวัติความเป็นมา        โดยใช้ชื่อของหนองน้ำใจกลางตำบล
ที่พักสงฆ์ป่าเนินโพธิ-โสธร
ประวัติความเป็นมา        สังกัดคณะ อ่านต่อ...
นางเขียน ราวพิมาย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านช่างทอหูก ทอผ้าไหม และผ้าไหม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรร อ่านต่อ...
นางเขียว เดชบุรัมย์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านหมอเส้น สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ความสามารถ/ค อ่านต่อ...
นางเขียว พลสงคราม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านกลอนลำต่าง ๆ และผญา สาขาศิลปกรรม: โดยมีค อ่านต่อ...
นางคำปน แนนไธสง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านช่างทอหูก ทอผ้าไหม และผ้าไหม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรร อ่านต่อ...
นางทองม้วน วนกลาง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการหมอนวดแผนโบราณ สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ค อ่านต่อ...
นางทองหยุ่น ภักดีโชติ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านผ้าไหม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบ อ่านต่อ...
นางทองอยู่ พรมน้ำคำ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านหมอเส้น และหมอยา สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ควา อ่านต่อ...
นางเทียน พระภิเดช
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านช่างทอหูก ทอผ้าไหม และผ้าไหม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรร อ่านต่อ...
นางบง จอมศรีคะยอม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านหมอจับเส้น สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ความสามารถ อ่านต่อ...
นางบัวเรียน สุโพธิ์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านผ้าไหม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบ อ่านต่อ...
นางบัวไล เพียรแก้ว
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อกก สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านก อ่านต่อ...
นางสีนวล โพธิ์ไซย์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านจักสาน (สานสวิง) สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผ อ่านต่อ...
นางหมิว ไสวงาม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านหมอจับเส้น  สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ความ อ่านต่อ...
นายคาน แก้วคำกอง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านพิธีกรรมทางศาสนา สาขาศาสนาประเพณี: โดยมีความรู้ความสา อ่านต่อ...
นายคำ กุลชร
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านจักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบ อ่านต่อ...
นายคำมูล เทพเมย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านหมอแคน สาขาศิลปกรรม: โดยมีความรู้ความสามา อ่านต่อ...
นายคำไหล เมยเค้า
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านจักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบ อ่านต่อ...
นายช้าง ปีแหล่
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านตีเหล็ก ทำเกวียนโบราณ ตัดกระดาษลวดลาย พวงมาลัยงานบุญ เ อ่านต่อ...
นายแดง ธาตุนะ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านจักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบ อ่านต่อ...
นายถาวร ใสสะรัง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น: ด้านไร่นาสวนผสม  สาขาเกษตรกรรม: โดยมีความรู้ความสาม อ่านต่อ...
นายทน เศษภักดี
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านหมอแคน สาขาศิลปกรรม: โดยมีความรู้ความสามา อ่านต่อ...
นายทวี พลยางนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านจักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบ อ่านต่อ...
นายทองสี ปีสายออ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านจักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบ อ่านต่อ...
นายทา ทองภู
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านกลอนลำต่าง ๆ และผญา สาขาศิลปกรรม: โดยมีค อ่านต่อ...
นายแน่น พิศนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านหมอยาพื้นเมือง สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ความสาม อ่านต่อ...
นายบุญจันทร์ แคนสี
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านหมอขวัญ และหมอยาพื้นบ้าน สาขาศาสนาประเพณี และสาขาการ อ่านต่อ...
นายบุญเทียม บุญมา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านทำขวัญหรือสูตรขวัญต่าง ๆ สาขาศาสนาประเพณี: โดยมีค อ่านต่อ...
นายบุญผา บุปผาสุข
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านหมอยา สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ความสามารถ/คว อ่านต่อ...
นายบุญเลิศ ประสิทธิ์นอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านหมอยา สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ความสามารถ/คว อ่านต่อ...
นายป่าน ทองแสง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านกลอนลำต่าง ๆ และผญา สาขาศิลปกรรม: โดยมีค อ่านต่อ...
นายพล คำทา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านจักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบ อ่านต่อ...
นายพัน จันทา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการทำขวัญนาคและการจักสาน สาขาสาขาศาสนาประเพณี และส อ่านต่อ...
นายพิมพ์ จันทร์วงษา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการเกษตรไร่นาสวนผสม สาขาเกษตรกรรม: โดยมีความรู้ความ อ่านต่อ...
นายเพิ่ม คู่กระสังข์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น: ด้านการทำขวัญ หรือสูตรขวัญต่าง ๆ สาขาศาสนาและประเพณี:  อ่านต่อ...
นายลอง พลไธสง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านจักสาน (สานแห) สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผล อ่านต่อ...
นายเลี้ยง พัสดร
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านทำขวัญหรือสูตรขวัญต่าง ๆ สาขาศาสนาประเพณี: โดยมีค อ่านต่อ...
นายวิไล ดอมไธสง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านจักสาน และด้านการเกษตร สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด อ่านต่อ...
นายวิสิทธิ์ รัตนภักดี
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านจักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบ อ่านต่อ...
นายสมชาย แก้วฝ่ายนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านหมอทำขวัญ สาขาศาสนาประเพณี: โดยมีความรู้ความสาม อ่านต่อ...
นายสมบูรณ์ พาหวิน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านจักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบ อ่านต่อ...
นายสา แสงบึง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านจักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบ อ่านต่อ...
นายสาย ภูศรีฤทธิ์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านจักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบ อ่านต่อ...
นายสี มูลเทพ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านหมอทำขวัญ สาขาศาสนาประเพณี: โดยมีความรู้ความสาม อ่านต่อ...
นายสุข บุ้งทอง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอดิน สาขาเกษตรกรรม: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความ อ่านต่อ...
นายสุข วังหอม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านจักสาน (ไม้ไผ่) สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิต อ่านต่อ...
นายสุนา อาจกล้า
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านหมอจับเส้น สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ความสามารถ อ่านต่อ...
นายเสถียร ไวสาหลง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการทำขวัญหรือสูตรขวัญต่าง ๆ สาขาสาขาศาสนาประเพณี: โดย อ่านต่อ...
นายหนูจี แพงวรรณ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านหมอทำขวัญ สาขาศาสนาประเพณี: โดยมีความรู้ความสาม อ่านต่อ...
นายหล่าหม้อย ไสวงาม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านหมอลำ สาขาศิลปกรรม: โดยมีความรู้ความสามาร อ่านต่อ...
นายหลำ เศษภักดี
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านหมอแคน สาขาศิลปกรรม: โดยมีความรู้ความสามา อ่านต่อ...
นายหวัง พลดงนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านจักสาน สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบ อ่านต่อ...
นายอ่อนสา อุทัยมา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านตีเหล็ก ทำเกวียนโบราณ ตัดกระดาษลวดลาย พวงมาลัยงานบุญ เ อ่านต่อ...
นายอุดม ชัยแสง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านหมอดู สาขาศาสนาและประเพณี: มีความรู้ความสามารถ/ อ่านต่อ...
นายเอก ปีแหล่
ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านดนตรีอีสาน แหล่อวยพร พิณ แคน และซอ  สาขาศ อ่านต่อ...
บ้านบัวใหญ่
ประวัติความเป็นมา        สันนิษฐานว่าเป็นชื่อ หนองนํ้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในหมู่บ้าน อ่านต่อ...
โบสถ์บ้านทองหลางน้อย
ประวัติความเป็นมา               อ่านต่อ...
ปรางค์กู่
โบราณสถานที่สร้างเมื่อสมัยใดไม่ปรากฏ เป็นปรางค์ขนาดเล็ก มีฐานสี่เหลี่ยม ก่อด้วยศิลา อ่านต่อ...
วัดเก่างิ้ว
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดขามเตี้ย
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2474 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดคูขาด
ประวัติ     สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคารเสนาสนะ อ่านต่อ...
วัดคูขาดโสกรังสุทธาราม (ธ)
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดคูมะค่า
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2 อ่านต่อ...
วัดโคกกลาง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่่อ พ.ศ. 2479 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโคกเพ็ดช้าง
ประวัติความเป็นมา       ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510 สังกัดคณ อ่านต่อ...
วัดโคกสว่าง
ประวัติความเป็นมา      ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2469 สังกัดมหานิกาย อ่านต่อ...
วัดโคกสะอาด
ประวัติความเป็นมา        สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดโคกสี
ประวัติความเป็นมา        สร้างเมื่อ อ่านต่อ...
วัดจันทรังษีมณีวงศ์
ประวัติความเป็นมา      ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2325 สังกัดคณะสงฆ์ม อ่านต่อ...
วัดจันทรังษีมุณีวงศ์
ประวัติความเป็นมา          ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2325 อ่านต่อ...
วัดจันทรังษีมุณีวงศ์
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2325 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดชัยศิริสังฆาราม (กระเบื้อง ดอนรี วัดบ้านดอนม่วง)
ประวัติความเป็นมา            สังกัดมหาน อ่านต่อ...
วัดดอนคนทา
ประวัติความเป็นมา        ตั้งเมื่อ พ อ่านต่อ...
วัดดอนเค็ง
ประวัติความเป็นมา          สังกัดมหานิกาย ลัก อ่านต่อ...
วัดดอนฆ่าเสือ
ประวัติความเป็นมา        สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดดอนชุมช้าง
ประวัติความเป็นมา      สังกัดมหานิกาย  ลักษณะวัด สำ อ่านต่อ...
วัดดอนแร้ง
ประวัติความเป็นมา          ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. อ่านต่อ...
วัดดอนหัน
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2500 สังกัดธรรมย อ่านต่อ...
วัดดอนหัน (ธ)
ประวัติความเป็นมา        สร้างเมื่อ อ่านต่อ...
วัดด่านช้าง
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งเมื่อ อ่านต่อ...
วัดท่าประชาสรร
ประวัติความเป็นมา          สังกัดมหานิกาย ลัก อ่านต่อ...
วัดไทรงามศิริมงคล
ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2442 สังกัดมหา อ่านต่อ...
วัดน้ำบ่าวนาราม
ประวัติความเป็นมา          สังกัดมหานิกาย ปร อ่านต่อ...
วัดน้ำอ้อม (ธ)
ประวัติ     ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 สังกัดคณะธรรมยุต ปร อ่านต่อ...
วัดโนนกระพี้
ประวัติความเป็นมา        จัดตั้งขึ้นเ อ่านต่อ...
วัดโนนทอง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2559 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนพลวง
ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547 สังกัดมหานิก อ่านต่อ...
วัดโนนมะเฟือง (ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดบ้านโนนมะเฟือง)
ประวัติความเป็นมา          ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544 อ่านต่อ...
วัดบัวใหญ่
ประวัติความเป็นมา      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2359 สังกัดมหานิกาย โ อ่านต่อ...