ลำห้วยฉมวก


รายละเอียด

มีลักษณะคล้ายชายหาด เวลาที่น้ำขึ้นในช่วงหน้าฝนเดือนพฤษภาคม และน้ำจะลดลงในเดือนสิงหาคม

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะนาว ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230

รายการอ้างอิง

  1. ลำห้วยฉมวก. สืบค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2556, จาก http://www.lovethailand.biz/travel/th/46-นครราชสีมา/4968-ลำห้วยฉมวก.html