ที่พักสงฆ์วิสิทธิดำรงค์ธรรม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       สร้างเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 โดยตั้งชื่อว่า ที่พักสงฆ์ หรือ วัดวิสิทธิดำรงธรรม ตามชื่อเจ้าภาพที่ถวายที่ดินให้สร้างวัด

ประเภทวัด สำนักสงฆ์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ 

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระบุญรัตน์ ปสนุนจิตฺโต นามสกุล ลดกระโทก พ.ศ. 2548- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 7 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190

รายการอ้างอิง

  1. พระครูพิทักษ์ปทุมากร. (2551). พระกระโทกกับวัดโชคชัย. นครราชสีมา: วัดใหม่สระประทุม.
  2. พิทักษ์ จิตต์กระโทก และ คนอื่นๆ. (2556). บันทึกประวัติศาตร์ 109 ปี อำเภอกระโทก. นครราชสีมา: วัดใหม่สระประทุม.