ตะโกนา


รายละเอียด

ชื่อวิทยาศาสตร์Diospyros rhodocalyx Kurz
ชื่อวงศ์EBENACEAE
ชื่ออื่นโก (นครราชสีมา); โก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); ตะโกนา (ทั่วไป); นมงัว, ตะโกนา, หมัก, มะโก (ภาคเหนือ); มะถ่านไฟผี (เชียงใหม่)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์:
ลำต้นไม้ต้นขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ สูง 7 - 15 เมตร เปลือกต้นสีดำและแตกเป็นสะเก็ดหนาๆ กระพี้สีขาว
ใบใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กลับ ปลายใบโค้ง โคนใบสอบเป็นรูปลิ่ม เนื้อใบบางหรือค่อนข้างหนา ผิวใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนนุ่มเล็กน้อย
ดอกออกเป็นช่อ ตามซอกใบ ทั้งกลีบดอกและกลีบเลี้ยง มีชั้นละ 4 กลีบ มีขนนุ่ม ออกดอกเดือนมีนาคม - พฤษภาคม
ผลผลกลม ผลอ่อนสีเขียว มีขนสีน้ำตาลแดงปกคลุม ผลแก่สีเหลือง ออกผลเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
รสฝาดอมหวาน
การขยายพันธุ์การเพาะเมล็ด
การใช้ประโยชน์:
ส่วนที่ใช้เป็นอาหารผลดิบ รับประทานเมล็ด ผลสุกเนื้อหุ้มเมล็ดรับประทานได้

หัวเรื่อง

พฤกษาพรรณบรรณสาร : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายการอ้างอิง

  1. ทักษิณ อาชวาคม ... [และคนอื่น ๆ]. (2551). พืชกินได้ในป่าสะแกราชเล่ม 1. ปทุมธานี: สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช. หนูเดือน เมืองแสน. และคนอื่น ๆ. (2557). <ร>พรรณไม้ใน มทส.. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.