โกศล


รายละเอียด

ชื่อวิทยาศาสตร์Codiaeum variegatum Blume
ชื่อวงศ์EUPHORBIACEAE
ชื่ออื่นกรีสาเก โกรต๋น
ลักษณะวิสัย:ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 2-3 ม. ทรงพุ่มรูปไข่ แน่นทึบ
ต้น-
ใบใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่หรือรูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน นอกจากนี้ยังมีอีกหลายแบบ เช่น กลม แคบยาว บิดเป็นเกลียว ปลายใบแหลมหรือมน มีติ่ง โคนสอบ ชอบเรียบ หรือหยักเว้า บางพันธุ์เว้าลึกถึงเส้นกลางใบ และเว้นห่างเป็นสองตอนลักษณะและขนาดของใบแปรไปตามพันธุ์ แผ่นใบมีสีต่าง ๆ เช่น ชาว เหลือง ส้ม ชมพู แดง ม่วงดำ ก้านใบยาว 0.5-5 ซม.
ดอกสีขาว ออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจะตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ช่อดอกเพศผู้โค้งลง ก้านยาว ดอกกลม มีดอก 30-60 ดอก กลีบเลี้ยงขนาดเล็ก มี 3-6 กลีบ กลีบดอก 5-6 กลีบ ดอกมีขนาดประมาณ 3 มล. ช่อดอกเพศเมียตั้งตรง ก้านช่อยาว มีดอก 10-20 ดอก กลีบเลี้ยงแนบรังไข่ ไม่มีกลีบดอก
ผลผลแห้ง ทรงค่อนข้างกลม เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก ขนาด 1 ซม. มีเมล็ดสีน้ำตาลเป็นกระ 2 เมล็ด
การขยายพันธุ์การปักชำ การตอนกิ่ง
ประโยชน์ปลูกเป็นแปลงกลางแจ้งให้สีสดใสตัดกับพืชชนิดอื่นๆ ริมถนน ทางเดิน ริมสระว่ายน้ำและริมทะเลใบมีสรรพคุณแก้โรคระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติ

หัวเรื่อง

พฤกษาพรรณบรรณสาร : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายการอ้างอิง

  1. ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม. สืบค้นเมื่อ 20 กรกฏาคม 2558, จาก http://agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Shrubs/โกสน.html
  2. เอื้อมพร วีสมหมาย และทยา เจนจิตติกุล. (2544). พฤกษาพัน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ เอช.เอน กรุ๊ป.