สำนักสงฆ์วัดหนองนกกระเรียน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา        

      สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีนายพุฒ นางบุญ ทำทอง นายนัด แซสันเทียะ และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินเพื่อสร้างที่พักสงฆ์หนองนกกระเรียน หรือ วัดหนองนกกระเรียน มีพระอาจารย์สมจิตร กิตฺติปาโล เป็นผู้ดูแลในขณะนั้น ต่อมา ปี พ.ศ. 2547 มีนายเชื่อม ทำทอง นางใหล หวังล้อมกลาง นายเลื่อน ทำทอง ได้บริจาคที่ดินเพิ่ม รวมเป็น 18 ไร่

ลักษณะวัด สำนักสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระปลัดบุญมาก กตปุญฺโญ หัวหน้าสำนักสงฆ์รูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

ที่พักสงฆ์, วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. ที่พักสงฆ์หนองนกกระเรียน. สืบค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 2562, จาก http://kanasongphrathongkham.com/site/data-detail.php?page=1&chk_url=&menu_id=7786