สำนักสงฆ์หนองเขว้า


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิกาย ที่มาของชื่อวัดและหมู่บ้าน เนื่องจากบริเวณแห่งนี้เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีหนองน้ำเหมาะในการทำเกษตร และมี ต้นเขว้า จำนวนมาก ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านหนองเขว้า ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 มีการตั้งหมู่บ้านขึ้น ชื่อว่า บ้านหนองเขว้า โดยมีนายอยู่ สวัสดี ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น ได้ชักชวนชาวบ้านสร้างที่พักสงฆ์หนองเขว้า หรือ วัดหนองเขว้าขึ้น โดยได้รับคำปรึกษาจาก พระเดชพระคุณพระเทพสีมาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดบึง (พระอารามหลวง) และพระครูอนุสนิ์ธรรมรัตน์ โดยมีนายทิม นางบุญ ฤทธิรงค์ นายตัด นางหมอก สวัสดี พร้อมลูกหลาน นายอ่อน นางโต จันทร์เรือง นายดี นางจิบ ขดสันเทียะ พร้อมลูกหลาน ได้อุปถัมภ์การก่อสร้าง และได้อาราธณา หลวงพ่อจักร หลวงพ่อฉลอง หลวงพ่อชื่น หลวงพ่อประกอบ หลวงพ่ออนันต์ มาอยู่จำพรรษา

ลักษณะวัด สำนักสงฆ์

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. หลวงพ่อจักร จกฺกวโร

2. หลวงพ่อฉลอง ฉนฺนาลโย

3. หลวงพ่อชื่น โชติโก

4. หลวงพ่อประกอบ ปิยวณฺโม

5. หลวงพ่ออนันต์ อนาลโย

6. พระอธิการสมบัติ อธิมุตฺโต

7. พระครูสุวรรณกิจจานุยุต เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สำนักสงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองเขว้า หมู่ที่ 5 ตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. ประวัติที่พักสงฆ์หนองเขว้า. ค้นจาก http://kanasongphrathongkham.com/site/data-detail.php?page=1&chk_url=&menu_id=7786 งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560