เขาใหญ่ไวน์เนอร์รี่


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

        ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม อากาศเย็นสบายโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมไร่องุ่น แวะชิมองุ่นสดและไวน์ที่ทางไร่ผลิตเอง ทางไร่มีที่พักแบบรีสอร์ตบริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าพักด้วย

สิ่งที่น่าสนใจ

        มีพื้นที่ปลูกองุ่นกว้างขวางหลายสิบไร่ โดยเน้นปลูกองุ่นที่ใช้ทำไวน์ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวถ่ายภาพท่ามกลางธรรมชาติขุนเขาที่สวยงาม ภายในไร่มีโรงงานผลิตไวน์ยี่ห้อเขาใหญ่ โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะสนใจเข้าไปชมการผลิตไวน์ได้แต่ต้องติดต่อก่อนล่วงหน้า

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 ผ่าน อ.ส.ค. ด้านซ้ายมือ ขับตรงไปอีกราวประมาน 1 กม. ให้กลับรถแล้วตรงไปเลี้ยวซ้ายบริเวณร้านนมสดแดรี่โฮม เข้าไปประมาณ 8 กม. ก็จะถึงไร่องุ่น

รถโดยสาร นั่งรถปรับอากาศชั้น 2 สายกรุงเทพฯ - โคราช ลงที่ อ.ส.ค. แล้วเหมารถสองแถว 150 บาท นั่งได้ 10 คน

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320
โทรศัพท์:0-4423-9014

รายการอ้างอิง

  1. จิตติมา ผลเสวก. (2545). นครราชสีมา. กรุงเทพฯ: สารคดี.