ตำบลภูหลวง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เนื่องจากเป็นที่ตั้งของภูเขาหลวง

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/301416