โบสถ์บ้านทองหลางน้อย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

             เป็นสถานที่ทำสังฆกรรมของสงฆ์ และเป็นที่ทำบุญของชาวบ้าน สภาพแวดล้อมโดยรอบ เป็นโบสถ์เก่าแก่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เป็นพุทธประวัติ ซึ่งไม่ได้รับการบูรณะซ่อมแซม

การเดินทาง

             จากนครราชสีมาถึงบ้านทองหลางน้อย 113 กม.

หัวเรื่อง

ปราสาทหิน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านทองหลางน้อย ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120

รายการอ้างอิง

  1. วิทยาลัยครูนครราชสีมา. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.(2536).สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดนครราชสีมา.นครราชสีมา: วิทยาลัย.