บ้านท่างอย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2450 ในอดีตท่างอยขึ้นอยู่กับ ต.จันทึก อ.สีคิ้ว ชาวบ้านกลุ่มแรกที่มาก่อตั้งหมู่บ้านคือ ชาวบ้านจาก อ.โนนอุดม จ.อุบลราชธานี และกลุ่มคนจาก จ.ศรีษะเกษ เนื่องจากท่างอยมีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติมากคนที่มาอาศัยอยู่ก่อนจึงได้ชักชวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาอยู่ จนกระทั่งเป็นหมู่บ้านใหญ่ดังเช่นทุกวันนี้

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากมีลักษณะเป็นลานหินใหญ่ยื่นลงไปในแม่น้ำซึ่งคนพื้นบ้านเขาเรียกลักษณะนี้ว่า "งอ" จึงได้เรียกกันติดปากมาว่า "ท่างอย" ท่างอยเป็นท่าเรือผู้คนสัญจรทางน้ำต้องผ่านท่าเรือแห่งนี้

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 13 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. ศศิโลม ตั้งศิริดำรงค์. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านท่างอย หมู่ 13 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.