บ้านเขายายเที่ยงใต้


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยูู่ในหุบเขา โดยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับที่มาของชื่อหมู่บ้านเขายายเที่ยง 2 ตำนาน คือ

      ตำนานแรก มาจากชื่อของยายคนหนึ่งที่ชื่อยายเที่ยง ได้อพยพครอบครัวเข้ามาถากถางพื้นที่ป่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับทำไร่ และตั้งรกรากอยู่ทำมาหากินอยู่ที่นี่ ต่อมาได้เสียชีวิตลง ยายเที่ยงเป็นที่เคารพรักของคนทั่วไปชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างศาลขึ้นในหมู่บ้าน ต่อมาจึงพากันเรียกว่าหมู่บ้านแห่งนี้ว่า บ้านเขายายเที่ยง

      ส่วนตำนานที่สอง เชื่อกันว่ามีนายพรานคนหนึ่งเดินทางล่าสัตว์เรื่อยมากระทั่งถึงเขายายเที่ยงเป็นเวลาเที่ยงพอดี จึงหยุดพักผ่อน พอพักหายเหนื่อยก็เดินทางกลับบ้านไป ภายหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นนายพรานคนนั้นอีกเลย

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 10 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340