วัดป่าพุทธธรรม


รายละเอียด

ประวัติ

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547 สังกัดคณะธรรมยุต

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

 

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านกุ่มพระยา หมู่ที่ 3 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280