คำขวัญอำเภอโนนแดง


รายละเอียด

โนนแดงโอ่งใหญ่ สดใสเฟื่องฟ้า ผ้าขาวม้าพันมิตร รสเด็ดข้าวหอม งามพร้อมบึงกระรอก

หัวเรื่อง

คำขวัญประจำอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ

คำขวัญ, อำเภอ, จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360