วัดบ้านจาน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2331 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2450 มีชื่อเดิมว่า "วัดสีมางามอารามลอย" เหตุที่มีชื่อวัดบ้านจาน เนื่องจากมีต้นจานเป็นสัญลักษณ์

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระเผือก

2. พระแต้ม

3. พระเชียว

4. พระเทิน

5. พระอยู่

6. พระโต๊ะ

7. พระแดง

8. พระแสวง

9. เจ้าอธิการล้อม สุธมฺโม พ.ศ. 2489-2508

10. เจ้าอธิการนาค อตฺถกาโม พ.ศ. 2508-2522

11. พระครูนิเทศศาสนธรรม พ.ศ. 2530-2538

12. พระมหาธีรชัย ญาณวีโร

13. พระครูสิริวีรญาณ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านจาน หมู่ที่ 4 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560