พระครูวัชรชัยคุณ (เพ็ชร ฐิตคุโณ)


รายละเอียด

พระครูวัชรชัยคุณ (เพ็ชร ฐิตคุโณ)

อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนเกตุ

อดีตเจ้าคณะตำบลทุ่งอรุณ

(วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2477 - วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2547  รวมอายุ 69 ปี 11 เดือน 21 วัน 48 พรรษา)

การศึกษาและอุปสมบท:

- วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2498 วัดบ้านใหญ่ อำเภอครบุรี โดยมี พระครูนครธรรมโฆสิต (หลวงปู่นิล) วัดครบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษาพระปริยัติธรรมและงานด้านการศึกษา:

- พ.ศ. 2503 เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนเกตุ

- พ.ศ. 2517 เป็นเจ้าคณะตำบลท่าลาดขาว

- พ.ศ. 2517 เป็นพระอุปัชฌาย์

- พ.ศ. 2534 เป็นเจ้าคณะตำบลทุ่งอรุณ

 

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190