พระครูอุดมธรรมประโชติ (พระมหาอุดม "คง" โชติธมฺโม)


รายละเอียด

พระครูอุดมธรรมประโชติ (พระมหาอุดม "คง" โชติธมฺโม)

อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่สระประทุม 

อดีตพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการอำเภอโชคชัย

(วันที่3 เมษายน พ.ศ. 2474 - วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2528 รวมอายุ 54 ปี 6 เดือน 5 วัน 33 พรรษา)

การศึกษาพระปริยัติธรรมและงานด้านการศึกษา:

- พ.ศ. 2511 เป็นเจ้าอาวาส

- พ.ศ. 2527 รับพระราชทานสัญญาบัตร

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190