วัดปะคำ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2354 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2445 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2353 ชื่อวัดมาจากคำว่า “ปะคำ” หรือ "ป๊ะค่ำ" เนื่องจากการเดินทางจากจังหวัดชัยภูมิ และจากจังหวัดนครราชสีมา มาพบกันค่ำพอดี คำว่า "ป๊ะค่ำ" เป็นภาษาไทยโคราช แปลว่า เจอกันตอนพลบค่ำพอดี หรือ อีกในหนึ่งคือ ได้มีช้าจากบ้านพังเทียมหลุดมาและควาญช้างมาเจอช้างพังเทียมบริเวณนี้เป็นเวลาค่ำพอดีจึงตั้งชื่อบริเวณที่พบช้างว่า "ป๊ะค่ำ" และเพี้ยนมาเป็นบ้านปะคำจนทุกวันนี้ วัดปะคำ จึงตั้งตามชื่อบ้านหมู่บ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2445 ลักษณะวัด พัทธสีมา ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ 1. พระเกิด พรหมโชโต พ.ศ. 2535-2560 2. พระรินทร์ 3. พระอธิการเพ็ชร ฉนทโก พ.ศ. 2508 4. พระครูจารุสันติธรรม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจ - ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านปะคำ หมู่ที่ 1 ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง. ประวัติวัดปะคำ. ค้นจาก http://kanasongphrathongkham.com/site/data-detail.php?page=1&chk_url=&menu_id=7786 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นจาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560