นายดารากร รั้วชัย


รายละเอียด

กลุ่มผู้ประกอบการ

      วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงหม่อนไหมคึมมะอุ-สวนหม่อน

ชื่อผลิตภัณฑ์

      ผ้าไหมมัดหมี่

      ผ้าไหมพื้นเรียบ

      ผ้าพันคอ

      ผ้าคลุมไหล่

หัวเรื่อง

ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มทอผ้า

หมวดหมู่

ผลิตภัณฑ์ OTOP

คำสำคัญ

ผ้าลายขอสิริวัณณวรีฯ, ทอผ้า

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:17 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทรศัพท์:08 7951 8195

รายการอ้างอิง

  1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา. (2564). ทะเบียนประวัติผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทย (Coaching) เรื่องการประกวดผ้าลายพระราชทาน " ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สำนักงาน.