นายปัญญา เงื่อนพิมาย


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านศิลปกรรม ดนตรีไทย สีซอ

สาขาศิลปกรรม: มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านศิลปกรรม ดนตรีไทย และสีซอ

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ซอ, เครื่องดนตรีไทย, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:42 หมู่ที่ 13 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110