นางเลาะ จันโตนด


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: เพลงโคราช การถนอมอาหาร และผู้นำกลุ่มสตรี

สาขาศิลปกรรม และสาขากองทุนและธุรกิจชุมชน: มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ในด้านศิลปินเพลงโคราช การถนอมอาหาร และผู้นำกลุ่มสตรี

การศึกษา: จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4

อาชีพ: ทำนา

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

เพลงโคราช, เพลงพื้นเมืองไทย, การถนอมอาหาร, สตรี, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:86 บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430