นายจรัส แมดพิมาย


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านการรักษาด้วยการเป่า

สาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการรักษาด้วยการเป่า

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

การแพทย์แผนไทย, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110