นางแดง ลัดกลาง


รายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น: การทำขนมจีน

สาขาด้านอื่น ๆ: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการทำขนมจีน

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ขนมจีน, อาหารท้องถิ่น, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านมะกอก หมู่ที่ 9 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110