นายบุญจันทร์ แคนสี


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ด้านหมอขวัญ และหมอยาพื้นบ้าน

สาขาศาสนาประเพณี และสาขาการแพทย์แผนไทย: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านหมอขวัญ และหมอยาพื้นบ้าน

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ยาสมุนไพร, หมอสมุนไพร, การแพทย์แผนไทย, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองบัวสะอาด ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120