นางบังอร กิรัมย์


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทอเสื่อ

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการทอเสื่อ

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

เสื่อ, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:185/1 บ้านดอนแขวน ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330