นายจวน ปานนอก


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอเป่ากระดูก การตั้งและเชิญศาลพระภูมิ

สาขาการแพทย์แผนไทย และสาขาศาสนาและประเพณี: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการเป็นหมอเป่า การตั้ง และเชิญศาลพระภูมิ

รหัสภูมิปัญญา: 8630040801001

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

การแพทย์แผนไทย, พระภูมิ, ศาลพระภูมิ, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:11/1 บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260