นางสุขดา ปรางค์นอก


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การทำไม้กวาดทางมะพร้าว และการทำเปลนอน

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านทำไม้กวาดทางมะพร้าว และการทำเปลนอน

รหัสภูมิปัญญาการทำไม้กวาดทางมะพร้าว: 8630040811001

รหัสภูมิปัญญาการทำเปลนอน: 8630040811002

 

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ไม้กวาดและแปรง, เปล, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:178 บ้านตลุกม่วง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260