นายอนุชิต ปลั่งกระโทก


รายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น: หมอสู่ขวัญนาค การจักสานสุ่ม และกรงนก

สาขาศาสนาและประเพณี และสาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): โดนมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านหมอสู่ขวัญนาค การจักสานสุ่ม และกรงนก

ประวัติ

วันเดือนปีเกิด: 6 กันยายน พ.ศ. 2520

คู่สมรส: นางสอิ้ง ปลั่งกระโทก

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

การบวช, ขวัญและการทำขวัญ, สุ่ม, กรงนก ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:55 บ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190