บ้านกุดโบสถ์


รายละเอียด

ประวัติ

      "กุดโบสถ์" มาจากคำ 2 คำ คือ

- ตะกรุด เป็นภาษาโคราช หมายถึง บึงขนาดใหญ่ (เวิ้งน้ำ)

- โบสถ์ หมายถึง อุโบสถที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

คำว่า กุดโบสถ์ จึงหมายถึง เวิ้งน้ำขนาดใหญ่ล้อมรอบอุโบสถ ในอดีตใช้ประกอบพิธีสังฆกรรม ทางพระพุทธศาสนา ปัจจุบัน คือ พื้นที่บริเวณประปาหมู่ที่ 9 บ้านดอนโบสถ์

      การตั้งถิ่นฐานของประชากรตำบลกุดโบสถ์ไม่ปรากฏชัดเจน แต่จากการบอกเล่าของผู้รู้กล่าวไว้ว่า ประชากรของตำบลแยกมาจากตำบลสระตะเคียน เป็นชาวโคราชดั้งเดิมส่วนหนึ่ง ต่อมาได้มีการอพยพมาจาก จังหวัดบุรีรัมย์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ตั้งถิ่นฐานทำกินจนถึงปัจจุบัน

    

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ชื่อบ้านนามเมือง

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330