นายทรงวิด เครือบคำ


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: การสานแห

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการสานแห

ประวัติ:

วันเดือนปีเกิด: 26 กันยายน 2512

การศึกษา:

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

แหอวน, เครื่องมือจับสัตว์น้ำ, ประมงพื้นบ้าน, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:100 บ้านหนองจระเข้หิน หมู่ที่ 7 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230