กฤษณสุวรรณ


รายละเอียด

      โดยที่ นายร้อยโท พระเหมสมาหาร (ทองคำ) นายทหารพิเศษเมืองนครราชสีมา ปู่คือเจ้าพระยามหิศราธิบดี (ทองคำ) ผู้ปฤกษาราชการเมืองนครราชสีมา ได้ขอรับพระราชทานนามสกุล พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขนานนามสกุลพระราชทานแก่ผู้ได้กราบบังคมทูลพระกรุณา พระราชทานนามสกุล ว่า "กฤษณจินดา" จึงถึอได้ว่าท่านเป็นต้นสกุลนี้

หัวเรื่อง

นามสกุลพระราชทาน

หมวดหมู่

นามสกุลชาวโคราช

คำสำคัญ

นามสกุล, นามสกุลพระราชทาน