ปรางค์พลสงคราม


รายละเอียด

สถานที่ประกอบพิธีกรรมในยุคขอม เช่นเดียวกับปราสาทหินพิมาย ก่อสร้างด้วยอิฐศิลาแลง มีพื้นที่แต่เดิมประมาณ 12 ไร่ ต่อมาบางพื้นที่ขุดสระน้ำเพื่อประโยชน์แก่หมู่บ้าน อยู่ใกล้กับแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 2 บ้านพลสงคราม ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160

รายการอ้างอิง

  1. ปรางค์พลสงคราม. สืบค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=405497
  2. ปรางค์พลสงคราม. สืบค้นเมื่อ 22 กันยายน 2556, จาก http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=351003&page=106