อ่างเก็บน้ำลำปราสาทใหญ่


รายละเอียด

เป็นอ่างเก็บน้ำที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมชลประทานอยู่ในเขตตำบลห้วยบง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอด่านขุนทดประมาณ 30 กิโลเมตร มีบรรยากาศที่เหมาะกับทางพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด หรือการตกปลา และมีทัศนียภาพสวยงามในยามเย็น

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ถนนกุดม่วง-ชัยบาดาล ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210

รายการอ้างอิง

  1. อ่างเก็บน้ำลำปราสาทใหญ่. สืบค้นเมื่อ 31 สิงหาคม 2556 จาก, http://www.thaitambon.com/tambon/ttrvsrc.asp?page=2&sSearch=&FL=sTravDesc&ORDER=sTambCode&showimg=1&sProvCode=30&c1v1p=