การอนุรักษ์น้ำและพันธุ์สัตว์น้ำ


รายละเอียด

หมู่บ้านที่อยู่ติดกับน้ำเค็ม จึงได้คิดริเริ่มให้มีการอนุรักษ์ลำน้ำเค็ม หลังวัดบ้านกล้วย มีความกว้าง 100 เมตร ยาว 550 เมตร เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 มีหลวงพ่อปาน เจ้าอาวาสเป็นผู้ริเริ่ม ได้ประสบควาสำเร็จเรื่อยมาเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านกล้วย ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

รายการอ้างอิง

  1. การอนุรักษ์น้ำและพันธุ์สัตว์น้ำ. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://www.thaitambon.com/tambon/ttrvlist.asp?ID=301510
  2. การอนุรักษ์น้ำและพันธุ์สัตว์น้ำ. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://www.lovethailand.biz/travel/th/46-นครราชสีมา/4988-การอนุรักษ์น้ำ-และพันธุ์สัตว์น้ำ.html