อ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด


รายละเอียด

อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักชลประทานที่ 8

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

รายการอ้างอิง

  1. อ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://data8.rid8.go.th/index.php?mod=detail&id=22&page=0
  2. อ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=103751&random=1378571649312
  3. อ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://www.ezymaps.com/view_detail.php?getPID=74027&permalink=y&Browser=Chrome
  4. อ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด. สืบค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, จาก http://www.koratirr.com/pages/7.htm