พลับพลาเปลื้องเครื่อง


รายละเอียด

คลังเงิน หรือ ธรรมศาลา หรือ พลับพลาเปลื้องเครื่อง เป็นสิ่งก่อสร้างในปราสาทหินพิมาย ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือของทางเดินเข้าสู่ตัวปราสาท บริเวณด้านหน้ากำแพงชั้นนอก เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 26 เมตร ยาว 35.10 เมตร มีบันไดและประตูเข้าสู่อาคารอยู่ตรงกลางทั้งทางด้านตะวันออกและตะวันตก โดยด้านทิศตะวันออกก่อเป็นมุขยื่นออกมา ในขณะที่ด้านหลัง คือ ด้านทิศตะวันตกเจาะเป็นช่องประตูเรียบๆ ทั้งสองข้างประตูค่อนไปชิดมุมอาคารทำเป็นประตูหลอกข้างละ 1 ประตู ผนังด้านทิศตะวันออกและทิศใต้เจาะช่องหน้าต่างเป็นระยะๆ ส่วนด้านอื่นๆ ปิดทึบ

ภายในอาคารทำเป็นห้องยาวคล้ายระเบียงทางเดินต่อเนื่องกันโดยรอบตรงกลางของระเบียงด้านทิศตะวันออกและตะวันตกเชื่อมต่อกันโดยกั้นเป็นห้องยาวตลอดแนว โดยแบ่งเป็น 3 ห้อง ห้องกลางมีขนาดใหญ่ที่สุด ทุกห้องมีประตูทะลุถึงกัน ซึ่งอาคารหลังนี้คงจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 17 โดยเปรียบเทียบลักษณะทางศิลปะของภาพสลักบนทับหลังที่พบ จากตำแหน่งที่ตั้งสันนิษฐานว่าคงเป็นที่พักเตรียมพระองค์สำหรับกษัตริย์ หรือเจ้านายชั้นสูงที่เสด็จมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมทั้งเป็นสถานที่พักจัดขบวนสิ่งของถวายต่างๆ จากการขุดแต่งบริเวณนี้เมื่อปี พ.ศ. 2511 ได้พบโบราณวัตถุจำนวนมาก มีทั้งรูปเคารพ เครื่องประดับ และเหรียญสำริด เป็นเหตุให้เรียกกันว่า "คลังเงิน"

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

รายการอ้างอิง

  1. พลับพลาเปลื้องเครื่อง. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://webhost.m-culture.go.th/province/nakhonratchasima/default.html
  2. พลับพลาเปลื้องเครื่อง. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=tuk-tukatkorat&month=09-2010&date=24&group=40&gblog=5
  3. พลับพลาเปลื้องเครื่อง. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://www.pm.ac.th/files/1210220993924809_12103114141254.pdf
  4. พลับพลาเปลื้องเครื่อง. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://www.bansansuk.com/travel/Prasathinphimai/
  5. พลับพลาเปลื้องเครื่อง. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://www.nakhonkorat.com/main/th/2009-04-02-05-48-49/2009-04-10-09-39-20/330-2009-04-21-03-43-08.html
  6. พลับพลาเปลื้องเครื่อง. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://th.wikipedia.org/wiki/อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
  7. คลังเงิน หรือธรรมศาลา หรือพลับพลาเปลื้องเครื่องตั้ง. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://phimaimodel.com/part2_1.html