สวนมะนาวด่านเกวียน


รายละเอียด

มะนาว "พันธุ์ด่านเกวียน" เป็นพันธุ์ที่ได้รับการตั้งชื่อตามแหล่งที่พบ เจ้าของสวน คือ นายณรงค์ รัตนจันทร์ มีลักษณะเฉพาะตัว คือ ทนทานต่อความแห้งแล้ง ผลใหญ่ มีน้ำมากทุกผล กลิ่นเปลือกไม่ฉุนจัด รสชาติกลมกล่อม แต่ละต้นมีผลดกมาก บางต้นมีมากถึง 5,000 ผล ถ้าปล่อยให้ผลเติบโตต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่แย่งอาหารกัน ผลก็จะเจริญเติบโตขึ้นจนคล้ายส้มเกลี้ยง ส้มซ่า แต่มีความเปรี้ยวตามแบบของมะนาวทุกอย่าง แต่ปัจจุบันประสบกับปัญหาการติดผลของลูกมะนาวลดน้อยลงเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้ความสามารถในการติดผลของมะนาวลดลง

สวนมะนาวด่านเกวียนเปิดให้ชมทุกวัน โดยมีผลผลิตและกิ่งพันธุ์จำหน่าย

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:เลขที่ 135 หมู่่ที่ 3 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
โทรศัพท์:0-4421-2696, 08-1976-7768

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รายการอ้างอิง

  1. สวนมะนาวด่านเกวียน. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2556, จาก http://www.thaitravels.net/15928
  2. สวนมะนาวด่านเกวียน. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2556, จาก http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20090427/37048/ชาวสวนมะนาวยิ้มแป้น.html
  3. สวนมะนาวด่านเกวียน. สืบค้นเมื่อ 21 กันยายน 2556, จาก http://202.143.165.163/lalommai/?name=news1&file=readnews&id=38
  4. สวนมะนาวด่านเกวียน. สืบค้นเมื่อ 21 กันยายน 2556, จาก http://202.143.165.163/dankean/index.php?name=news1&file=readnews&id=41
  5. สวนมะนาวด่านเกวียน. สืบค้นเมื่อ 21 กันยายน 2556, จาก http://www.youtube.com/watch?v=cGmBV2nCOsU