น้ำตกวังจระเข้


รายละเอียด

น้ำตกวังจระเข้เป็นน้ำตกที่ไหลมาจากคลองกระทิง ซึ่งจะไหลไปบรรจบน้ำตกห้วยใหญ่ ที่บริเวณบ้านทับลาน ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

การเดินทางเข้าสู่น้ำตก เป็นทางเดินเท้า ซึ่งเหมาะแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินป่า และศึกษาธรรมชาติ

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านไทยสามัคคี (คุ้มคลองกระทิง) หมู่ที่ 1 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370

รายการอ้างอิง

  1. น้ำตกวังจระเข้. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://www.thaitambon.com/tambon/ttrvList.asp?ID=302505
  2. น้ำตกวังจระเข้. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://travel.kapook.com/view7590.html
  3. อำเภอวังน้ำเขียว (Amphoe Wang Nam Khiao). สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=405515