ภูเขามูลหลง - มูลสามง่าม


รายละเอียด

อดีตผืนป่า "ดงพญาไฟ" อันเป็นกำแพงกั้นระหว่างภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบันได้มีการฟื้นฟูสภาพป่าซึ่งใกล้จะคืนสู่สภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม การท่องเที่ยวจะเป็นการศึกษาธรรมชาติ เพราะมีเส้นทางการศึกษาธรรมชาติที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการความรู้อย่างยิ่ง และยังมีสัตว์ป่าอีกนานาชนิด

การเดินทางจากถนน 304 เข้าทางไทยสามัคคี ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อุทยานแห่งชาติทับลาน ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370

รายการอ้างอิง

  1. ภูเขามูลหลง - มูลสามง่าม. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://www.thaitambon.com/tambon/ttrvList.asp?ID=302505
  2. ภูเขามูลหลง - มูลสามง่าม. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://www.wangnamkeowdd.com/traveldt.php?bdtl_id=84
  3. สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://wangnamkeow.siam2web.com//?cid=362816