น้ำตกขุนโจร


รายละเอียด

เป็นน้ำตกแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าเขาภูหลวง บ้านโนนสาวเอ้ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นน้ำตกที่สวยงามในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำมาก เป็นสายน้ำโจนลงมาจากขอบผาสูง ส่งเสียงดังกึกก้อง สภาพแวดล้อมบริเวณน้ำตกชุ่มชื้น ไปด้วยละอองน้ำที่สาดกระเซ็น เป็นทัศนียภาพที่สวยงามยิ่งนัก จึงได้ชื่อว่า น้ำตกขุนโจร

ข้อแนะนำการไปเที่ยวน้ำตก ควรศึกษาสภาพภูมิอากาศ และสถานที่ท่องเที่ยวก่อน ไม่ลงเล่นน้ำในเขตหวงห้าม เพราะอาจจะเป็นพื้นที่น้ำไหลเชี่ยวและมีความลึก อาจเกิดอันตรายได้ ในระหว่างเล่นน้ำไม่ควรปีนป่ายขอบหน้าผาหรือโขดหินสูง ควรเดินตามทางที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ และไม่ควรทิ้งขยะ หรือเศษอาหารที่นำมารับประทาน

การเดินทาง น้ำตกขุนโจรห่างจากตลาด 79 ใช้ถนน 304 ผ่านที่ว่าการอำเภอ เลี้ยวซ้ายไปทางวังน้ำเขียววิว ตรงขึ้นไปเรื่อย ๆ ผ่านวัดบ้านน้ำซับ ตรงต่อไปในเส้นทางเดียวกับที่จะไปป่าเขาภูหลวง เจอแยกเลี้ยวขวาตามทางแยก ตรงไปก็จะถึงน้ำตกขุนโจร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เทศบาลตำบลวังหมี โทร. 0-4408-1065

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโนนสาวเอ้ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370

รายการอ้างอิง

  1. น้ำตกขุนโจร. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://www.paiduaykan.com/province/Northeast/nakhonratchasima/kunjonewaterfall.html