ฟลอร่า พาร์ค หรือ Flora Park


รายละเอียด

สวนสวยแห่งวังน้ำเขียว สัมผัสกับความสวยงามของไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ที่นำมาจัดแสดง เช่น อุโมงค์ดอกไม้ ที่สามารถเพาะพันธุ์ได้เฉพาะที่วังน้ำเขียว เรียนรู้วิถีแห่งความเป็นเกษตรยั่งยืนอาทิ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว แปลงสาธิตปลูกผักออร์แกนิค ไร่กาแฟชั้นเลิศ และไข่ไก่โอเมก้า ในโครงการศูนย์การเรียนรู้ฟลอร่าพาร์ค เขาแผงม้า

ประเภท แหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร

การเดินทาง บริเวณแยกวัดโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ ทางหลวงหมายเลข 3052 วังน้ำเขียว-เขาแผงม้า กิโลเมตรที่ 9 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370
อีเมล์:floraparkwangnamkeaw@hotmail.com

รายการอ้างอิง

  1. ฟลอร่า พาร์ค. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://www.facebook.com/FloraparkWNK
  2. วังน้ำเขียว ฟลอร่า แฟนตาเซีย. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://travel.truelife.com/detail/2141151