วัดศรีมงคล


รายละเอียด

ประวัติ

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระสน พ.ศ. 2483-2488

2. พระบุญ พ.ศ. 2490-2495

3. พระพรหม พ.ศ. 2498-2502

4. พระเฟื้อง พ.ศ. 2504-2508

5. พระทอง พ.ศ. 2510-2515

6. พระฉลอง พ.ศ. 2517-2521

7. พระอธิการคล้ำ พ.ศ. 2522-2532

8. พระอธิการสมศักดิ์ พ.ศ. 2537

9. พระครูอุดมธรรมานันท์ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

 

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านสะแกเครือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.