วัดหนองตาโยย หรือ วัดป่าหนองตาโยย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2390 สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระยิ้ม

2. พระขาว

3. พระใบ

4. พระใข่

5. พระใบ

6. พระพรม

7. พระควน

8. พระจอย

9. พระน้อย

10 พระอธิการจวน

11. พระอธิการเหล็ง สีลภูสิโต

12. พระครูประภาตนิติสาร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัดป่า

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองตาโยย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560