วังเณร


รายละเอียด

มีเรื่องเล่าว่าเป็นจุดที่ลำน้ำลำตะคองมีแก่งหิน เคยมีเณรมาตัดไม้ โดยข้ามน้ำบริเวณนี้แล้วจมน้ำเสียชีวิต จึงได้เรียกว่า วังเณร สภาพปัจจุบันเป็นจุดชมวิวที่มีบรรยากาศน่าพักผ่อนหย่อนใจ สิ่งที่นักท่องเที่ยวนิยม คือ มานั่งทานอาหาร และเล่นน้ำ

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 2 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฏาคม 2556, จาก http://www.makluakao.go.th/travel.php?content_id=3