วัดโนนตาล


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2430 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2502 ชื่อวัดตั้งตามบริวเณวัดที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง และมีต้นตาลจำนวนมาก

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอิ่ม พ.ศ. 2430-2448

2. พระสุข พ.ศ. 2448-2456

3. พระแป๊ะ พ.ศ. 2456-2461

4. พระเขียว พ.ศ. 2461-2465

5. พระแช่ม พ.ศ. 2465-2468

6. พระยนต์ พ.ศ. 2468-2470

7. พระใหญ่ พ.ศ. 2470-2482

8. พระเนียม พ.ศ. 2482-2487

9. พระแผน พ.ศ. 2487-2493

10. พระบุญมา ปิยสีโล พ.ศ. -2497

11. พระพุฒ พ.ศ. 2497-2499

12. พระครูอุดมธีรคุณ พ.ศ. 2499

13. เจ้าอธิการจอย ธมฺมกาโม

14. พระครูกันตธรรธมภาส เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- สำนักปฏิบัติประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 71

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด, วัดโนนตาล (วัดบ้านนาตะโครก)

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 4 ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
แผนที่:https://goo.gl/maps/VLHmk44e5ALEm1fB9

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563 จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560