กลุ่มทำทองเหลืองบ้านบิง


รายละเอียด

หัตถกรรมเครื่องทองเหลืองบ้านบิง เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน ซึ่งเป็นอพยพครอบครัวไปรับจ้างใช้แรงงานถิ่นอื่น เมื่อทำงานมีความรู้และประสบการณ์จึงคิดกลับมาสร้างงานให้กับท้องถิ่นของตน ด้วยการรวมตัวกันรับจ้างผลิตหัตถกรรมเครื่องทองเหลือง ในลักษณะรับจ้างทำงานจากความต้องการของผู้สั่งสินค้าและยึดเป็นอาชีพการทำหัตถกรรมทองเหลือง โดยเริ่มจากหลานชายครอบครัวนายสาธิตและนางเปลื้อง ต่อกระโทก ไปรับจ้างทำงานในโรงงานหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองที่ตำบลท่ากระยาง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อมีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ จึงขอลาออกจากโรงงานที่ลพบุรีกลับมารับจ้างทำที่บ้านในอำเภอโชคชัย โดยนายสาธิตและนางเปลื้องเป็นผู้ลงทุน และหลานชายเป็นผู้ช่วยด้านแรงงาน และมีผู้ผลิตในบ้านบิงอยู่ประมาณ 10 กลุ่ม

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2541 นายปองชัย จุลเนตร นายอำเภอโชคชัยในขณะนั้นได้ออกหนังสือรับรองผู้ประกอบการหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองบ้านบิง เพื่อเสนอศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 6 จังหวัดนครราชสีมา เป็นแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านเงินทุนหมุนเวียน โดยมีนายจำลอง แก้วดวงเล็ก เป็นหัวหน้ากลุ่ม นับได้ว่าชาวบ้านบิง หมู่ที่ 8 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย เป็นผู้ผลิตเครื่องทองเหลืองกลุ่มแรกที่ได้พัฒนาฝีมือตัวเองจนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าผู้สั่งซื้อ ทั้งในและนอกประเทศ ซึ่ลูกค้าจะสั่งสินค้าตามจินตนาการของลูกค้าที่ต้องการ เช่น รูปแบบของเทพเจ้า รูปสัตว์ในเทพนิยาย พระพุทธรูปและศิลปะอื่นๆ อีกมากมาย จนมีชื่อเสียง โดยเฉพาะความประณีตและความละเอียดของฝีมือช่างทำทองเหลือง ซึ่งกลายเป็นจุดขายและจุดสนใจของอำเภอโชคชัยจนถึงทุกวันนี้ และในปัจจุบันยัง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทำเครื่องทองเหลือง ขึ้นชื่อของอำเภอโชคชัยและได้รับการยกย่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาด้าน “รางวัลเชิดชูเกียรติ ปี 2549”

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 8  ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190

รายการอ้างอิง

  1. กลุ่มทำทองเหลืองบ้านบิง. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556, จาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/48452
  2. กลุ่มหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองบ้านบิง. สืบค้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556, จาก http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300708&SME=024984613
  3. กลุ่มหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองบ้านบิง. สืบค้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556, จาก http://202.143.165.163/chokchai/?name=news2&file=readnews&id=32