วัดพิสิฐบูรณาราม (วัดคลองไผ่)


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2460 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2508 โดย หมื่นด่านพาลี ผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้น ได้มอบที่ดินเพื่อสร้างวัด ชื่อ วัดป่าสว่างอารมณ์ หรือ วัดเสน่หาวนาราม ซึ่งเรียกตามชื่อหมู่บ้าน บ้านวะเสน่ห์ เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมของบ้านคลองไผ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 ขุนพิสิฐนนทเดช อดีตผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองไผ่ ได้จัดซื้อที่ดินถวายวัดเพิ่มจึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดพิสิฐูบูรณาราม ตามชื่อ ขุนพิสิฐนนทเดช ผู้อุปถัมภ์วัด

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาหอฉัน ศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ 1. อธิการอุ่น ญาณมุนี พ.ศ. 2485-2499 2. พระครูวิศาลคณานุรักษ์ พ.ศ. 2500-2516 3. พระครูพิศาล พัฒนาภรัต พ.ศ. 2516

สิ่งที่น่าสนใจ

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านคลองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
แผนที่:https://goo.gl/maps/DSEQZ5TLQVXc991TA

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 5 เมษายน 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560