วัดเขายายเที่ยงเหนือ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูพิสุทธิ์มงคลการ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 6 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
แผนที่:https://goo.gl/maps/npATk4NfSuiGyWui7

รายการอ้างอิง

  1. รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2562, จาก http://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา